Đổi - Trả Hàng

Banner quảng cáo
  • 100% Nhập khẩu Hàn Quốc
  • /
  • Email: sante3650@gmail.com
  • /
  • Tel: 028 6296 2608 – 0966 70 76 73

Đổi - Trả Hàng

Ngày đăng: 29/06/2021 12:26 AM

Trả hàng

Tất cả hàng hóa mua tại Sante365 đều có thể trả lại trong vòng một tuần với điều kiện hàng hóa đó có hóa đơn bán hàng của Sante365, hàng hóa chưa bị mở hộp, và còn nguyên tem hoặc ny-lông bảo đảm.

Đổi hàng

Tất cả hàng hóa mua tại Sante365 đều có thể đổi sang một chủng loại hàng hóa khác ngang giá hoặc giá cao hơn trong vòng một tuần. Trong trường hợp hàng hóa trao đổi có giá thấp hơn, khách hàng phải mua tăng số lượng hàng để bù đắp vào mức chênh lệch giá. Tất cả hành hóa muốn trao đổi phải còn nguyên hộp, nguyên tem, hoặc ny-lông đảm bảo và có hóa đơn bán hàng đi kèm.

Chương trình khuyến mãi

0
Zalo
Hotline